Nếu bạn chưa cài đặt Adobe Photoshop, thì vẫn có một số lựa chọn thay thế ít tốn kém hơn hoặc thậm chí miễn phí. Hãy nhớ rằng đây chỉ là đề xuất của chúng tôi, chúng tôi không cung cấp hỗ trợ nào cho bất kỳ chương trình phần mềm thiết kế nào.


Phần mềm trả phí:

Affinity - https://affinity.serif.com/

Phần mềm miễn phí:

Photopea - https://www.photopea.com/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!