Trong Bảng điều khiển Subliminator, truy cập vào Billing (Thanh toán) → Payment History (Lịch sử thanh toán).Tại đây, bạn có thể xem tổng quan về tất cả giao dịch. Bạn có thể lọc chúng theo ngày và tải xuống (các) hóa đơn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!