Có thể - Tất cả sản phẩm có thể được đặt hàng như hàng mẫu. Hiện tại, đây là quy trình thủ công cho phép bạn tạo đơn đặt hàng thủ công từ hệ thống máy chủ trên cửa hàng Shopify của bạn

Khi bạn đã tạo và đăng một sản phẩm với Subliminator, bạn có thể tạo đơn đặt hàng thủ công cho sản phẩm đó trong Shopify. Để tạo đơn đặt hàng, hãy làm theo các bước dưới đây:


Từ Shopify admin (quản lý Shopify), truy cập vào Shopify → Orders (Đơn đặt hàng) → Create Order (Tạo đơn đặt hàng)


Chọn (các) sản phẩm bạn muốn đặt hàng và nhập địa chỉ của bạn vào mục Find or create a customer (Tìm hoặc tạo khách hàng).Thêm chiết khấu 100% cho đơn hàng để không bị tính phí bổ sung bởi chính gian hàng của bạn.Sau khi nhập địa chỉ, đánh dấu đơn đặt hàng là đã thanh toán (bấm vào nút ‘Mark as paid’). Nếu đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán mà có địa chỉ không đầy đủ, thì hệ thống sẽ bỏ qua đơn đặt hàng đó.Subliminator sau đó sẽ tính hóa đơn cho chi phí cơ bản (bao gồm cả phí vận chuyển) và thực hiện đơn đặt hàng của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!