Sử dụng tùy chọn "Save for Web" ("Lưu lại cho web") sẽ tự động giảm độ phân giải đồ họa xuống 72 DPI, dẫn đến hình ảnh có kích thước nhỏ hơn, chất lượng ảnh thấp hơn và sẽ không hoàn toàn phù hợp với trình thiết kế của chúng tôi nếu bạn sử dụng mẫu thiết kế của chúng tôi.


Vì vậy, chúng tôi luôn khuyên bạn nên sử dụng "Save As..." ("Lưu dưới dạng ...") trong Illustrator và Photoshop để duy trì chất lượng cao nhất cho thiết kế.


Đơn giản bấm vào File (Tệp) → Save As... (Lưu dưới dạng) và lưu tệp ở dạng PNG hoặc JPEG với chất lượng hình ảnh thiết lập ở mức cao nhất.


Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!