Mất khoảng 2-7 ngày làm việc để chúng tôi cắt tạo hình và may sản phẩm. Bạn cũng cần cộng thêm thời gian chuyển phát vào thời gian sản xuất. Tốc độ sản xuất và chuyển phát phụ thuộc vào loại sản phẩm và điểm đến.Trong bảng dưới đây là thời gian sản xuất và chuyển phát ước tính cho mỗi quốc gia/khu vực.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!