Đừng lo lắng, nó chỉ thỉnh thoảng xảy ra! Có một số lý do dẫn đến thanh toán không thành công. Đôi khi, bạn có thể đoán nguyên nhân thanh toán bị từ chối dựa trên mã phản hồi. Tuy nhiên, chỉ cơ quan phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn mới có thể xác định lý do cụ thể, vì vậy, tốt nhất bạn nên liên lạc với họ.


Dưới đây là nguyên nhân thường thấy dẫn đến thanh toán không thành công bằng thẻ tín dụng:

Số thẻ tín dụng không chính xác hoặc thẻ hết hạn
Không đủ tiền trong thẻ
Nếu bạn thấy thông báo cho biết “Processor Network Unavailable” (Mạng lưới bộ xử lý không khả dụng), thì có khả năng đã xảy ra lỗi mạng xử lý trên hệ thống máy chủ. Hãy thử thực hiện thanh toán một lần nữa.

Dưới đây là nguyên nhân thường thấy dẫn đến thanh toán không thành công bằng PayPal:

Nếu bạn thấy thông báo cho biết “Processor Network Unavailable” (Mạng lưới bộ xử lý không khả dụng), thì có khả năng đã xảy ra lỗi mạng xử lý trên hệ thống máy chủ. Hãy thử thực hiện thanh toán một lần nữa.
Nếu bạn thấy thông báo cho biết “PayPal Pending payments are not supported” (Không hỗ trợ thanh toán PayPal đang chờ xem xét), hãy liên hệ với PayPal và yêu cầu họ không áp dụng chế độ xem xét đối với các thanh toán.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!