Subliminator đăng ký nộp thuế GTGT tại Hà Lan.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ luôn áp dụng mức thuế suất GTGT 21% cho khách hàng ở tại Hà Lan. Đối với khách hàng đang cư trú ở châu Âu mà không cung cấp mã số thuế GTGT trong mục thiết lập tài khoản của họ, chúng tôi cũng sẽ áp dụng mức thuế suất GTGT 21%.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!