Có - Mọi phương thức chuyển phát của Subliminator đều có theo dõi. Xin lưu ý rằng độ chính xác của công cụ theo dõi có thể khác nhau đối với một số dịch vụ chuyển phát tại địa phương.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!