Chúng tôi hiện có DHL Express chuyển phát nhanh đến các quốc gia sau:

Hoa Kỳ
Canada

Đơn đặt hàng có đủ điều kiện để được nâng cấp lên chuyển phát nhanh (Express) sẽ tự động hiển thị nút giá bổ sung để nâng cấp trong phần Đơn đặt hàng.


Để đi đến Đơn đặt hàng, truy cập vào Subliminator → Orders (Đơn đặt hàng)


Xin lưu ý: Đơn đặt hàng chỉ có thể được nâng cấp lên chuyển phát nhanh DHL Express nếu đơn hàng bao gồm cả địa chỉ e-mail cũng như số điện thoại của khách hàng. Đây là yêu cầu của DHL nhằm mục đích theo dõi tiến độ vận chuyển tới khách hàng trong trường hợp giao hàng bị lỡ để DHL có thể lên lại lịch giao hàng hoặc nhận hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!