Rất tiếc, chúng tôi không thể chấp nhận sản phẩm trả lại vì bất kỳ lý do gì. Nguyên nhân là do sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng và in theo yêu cầu của khách hàng.


Do cách thức hoạt động của Subliminator, có vô số thiết kế có thể được sản xuất. Vì vậy, chúng tôi sẽ không thể sắp xếp, lưu trữ và bán lại sản phẩm trả lại không mong muốn thay mặt cho tất cả đối tác của chúng tôi.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!