Sản phẩm không thể giao được vì nhiều lý do. Chúng tôi đã tóm tắt những lý do thường gặp nhất dưới đây:

Người nhận từ chối bưu phẩm
Địa chỉ hoặc thông tin cần thiết khác bị thiếu hoặc không chính xác
Nhà riêng/văn phòng/cơ sở đã đóng cửa
Chuyển phát lại không thành công bởi dịch vụ vận chuyển.

Khi gặp những tình huống này, chúng tôi đề nghị khách hàng liên hệ với bưu điện địa phương và yêu cầu được biết thông tin về bưu phẩm. Họ có thể yêu cầu được nhận bưu phẩm hoặc lên lịch chuyển phát lại tùy thuộc vào dịch vụ chuyển phát được sử dụng.


Nguyên nhân sản phẩm được gửi trả lại Người gửi là do lỗi trong địa chỉ khách hàng cung cấp hoặc khách hàng không có mặt để nhận bưu phẩm và nguyên nhân khác mà như đã đề cập ở trên là sản phẩm không thể được sản xuất lại và chuyển phát lại miễn phí. Sản phẩm không được giao không được gửi trả lại cho chúng tôi, vì nó bị kẹt ở đâu đó trong hệ thống bưu chính và chúng tôi không nhận lại được. Vì vậy, tùy thuộc vào chính sách trên gian hàng của riêng bạn, bạn có thể chọn yêu cầu chúng tôi chuyển phát lại sản phẩm, trong trường hợp đó bạn sẽ chịu mọi chi phí giao hàng lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!