Nếu nhận được sản phẩm bị hư hại, hãy gửi ảnh chụp sản phẩm bị hư hại đến support@subliminator.com, chúng tôi rất sẵn lòng gửi cho bạn sản phẩm thay thế miễn phí.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!