Trong trường hợp địa chỉ người nhận không chính xác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Bưu phẩm không giao được cuối cùng sẽ bị hủy bởi đối tác vận chuyển của bạn, vì sẽ là quá đắt để vận chuyển trở lại cơ sở của chúng tôi tại Trung Quốc.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!