Đối với bưu phẩm bị thất lạc trong quá trình chuyển phát, mọi khiếu nại phải được gửi không quá 4 tuần sau ngày giao hàng ước tính. Đối với sản phẩm bị thất lạc trong quá trình chuyển phát, sản phẩm sẽ được giao lại hoặc hoàn lại tiền tính vào chi phí của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu sự hỗ trợ từ phía bạn trước khi làm điều đó, như xác nhận với khách hàng của bạn rằng địa chỉ giao hàng là chính xác. Cũng hữu ích để bạn kiểm tra kỹ lưỡng với khách hàng của mình nếu họ đã liên hệ với bưu điện địa phương để thử xác định vị trí bưu phẩm bị thất lạc.


Xin hãy nhớ rằng trong trường hợp thông tin theo dõi cho biết đã giao bưu phẩm nhưng khách hàng của bạn cho rằng họ đã không nhận được, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và giao hàng lại. Trong trường hợp đó, bạn phải chịu mọi chi phí giao hàng thay thế.


Xem Chính sách hoàn trả để biết thông tin cập nhật về giao hàng lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!