Từ thời điểm đặt hàng và ngày mà bạn hoặc khách hàng của bạn nhận được sản phẩm, có hai quy trình bạn cần lưu ý.Thực hiện đơn hàng: Thời gian thực hiện đơn hàng tiêu chuẩn là 2-7 ngày làm việc. Ngay khi đơn đặt hàng của bạn được thực hiện, khách hàng của bạn sẽ nhận được thông báo về chi tiết giao hàng, nếu có.Chuyển phát: Tùy thuộc vào phương thức chuyển phát đã chọn và quốc gia cần được chuyển phát đến. Xem bảng dưới đây để biết thời gian vận chuyển ước tính.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!