Thêm sản phẩm mới là quá trình đòi hỏi nhiều thời gian. Đặc biệt, tạo và thêm mẫu mockup thực tế là quy trình thực sự có thể làm chậm quá trình ra mắt sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định được tính toán kỹ lưỡng để có thể cho ra mắt sản phẩm mới sớm nhất có thể.


Ít nhất, chúng tôi luôn cố gắng đưa ra số lượng mẫu mockup tối thiểu để có thể cho ra mắt một sản phẩm mới. Và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi tiếp tục làm việc để cho ra thêm nhiều mẫu mockup. Cách này áp dụng cho các mẫu theo nhóm khác nhau, kiểu dáng khác nhau, mẫu mockup phẳng và tương tự. Tất cả mẫu mockup có sẵn có thể được tìm thấy trong Mockup Generator (Trình thiết kế Mockup) của Subliminator.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!