Bằng cách tạo sản phẩm trên Trình thiết kế Mockup (Mockup Generator) của Subliminator, nó sẽ tự động tạo tất cả mẫu mockup cho sản phẩm của bạn.


Bắt đầu tại màn hình chính của Trình thiết kế Mockup, nơi bạn tải lên tệp thiết kế và tạo mẫu mockup trung tính cho sản phẩm để đảm bảo mọi chi tiết đều chính xác.Tiếp theo, bạn có thể chọn mẫu mockup bạn muốn tạo và nhấp vào Generate Selected Mockups (Tạo mẫu mockup đã chọn).Bạn sau đó cũng có thể chọn tải xuống mẫu dưới dạng JPEG với nền trắng hoặc PNG với nền trong suốt bằng cách bấm vào Download Selected Mockups (Tải xuống mẫu mockup đã chọn).

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!