Từ Subliminator Dashboard (Bảng điều khiển Subliminator) bạn sẽ thấy lịch sử đặt hàng hiển thị bên dưới Orders (Đơn đặt hàng). Khi chọn một đơn đặt hàng cụ thể, một cửa sổ mới với thông tin chi tiết hơn sẽ hiện ra. Ở đây, bạn sẽ thấy trạng thái của đơn đặt hàng.


Đơn đặt hàng sẽ hiển thị một trong những trạng thái sau:


Đang sản xuất - Đơn đặt hàng đã sẵn sàng để được thực hiện và quá trình thực hiện đã bắt đầu. Thời gian thực hiện đơn hàng thông thường là 2-7 ngày làm việc.
Hủy bỏ - Đơn đặt hàng đã bị hủy bỏ.
Lỗi - Thanh toán cho đơn đặt hàng không thành công. Bạn cần cập nhật thanh toán, truy cập Subliminator → Billing (Thanh toán) → Billing Methods (Phương thức thanh toán). Sau đó, bạn có thể thử thanh toán lại hoặc đợi chu kỳ thanh toán tiếp theo để tiến hành thanh toán tự động.
Đã thực hiện - Đơn đặt hàng của bạn đã được in, cắt, may, đóng gói và sẵn sàng để chuyển phát! Xem thông tin theo dõi chuyển phát bằng cách nhấp vào đơn hàng. Thông tin sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải.
Đang chờ xử lý - Đơn đặt hàng của bạn đang chờ được xử lý. Nguyên nhân thường là do yêu cầu từ phía bạn hoặc vấn đề có thể có khác mà chúng tôi cần giải quyết với bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!