Kích thước tệp in tối đa hiện tại được phép tải lên Subliminator là 300mb.Định dạng có thể là JPEG hoặc PNG.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!