Mọi khiếu nại đối với sản phẩm bị in sai/hư hại/bị lỗi phải được gửi trong vòng 4 tuần sau khi nhận được sản phẩm. Đối với bưu phẩm bị thất lạc trong quá trình vận chuyển, mọi khiếu nại phải được gửi không quá 4 tuần sau ngày giao hàng ước tính.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!