Trong trường hợp hiếm hoi khách hàng của bạn nhận được sản phẩm sai thiết kế, bạn nên kiểm tra trước hết với khách hàng và yêu cầu họ gửi ảnh bằng chứng. Sau đó, hỏi xem họ có muốn nhận sản phẩm thay thế.


Sau khi bạn và khách hàng đã thống nhất về phương án giải quyết, xin hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn gửi sản phẩm thay thế.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!