Không- Chúng tôi có trang web theo dõi riêng của mình là Tracknator. Tracknator giấu đi nơi chuyển phát gốc của bưu phẩm là cơ sở của chúng tôi tại Trung Quốc, trong khi vẫn hiển thị tất cả các bước thực tế và đường di chuyển của bưu phẩm. Chúng tôi làm điều này bởi khách hàng thường có thể do dự khi thấy bưu phẩm được gửi đến từ Trung Quốc. Bằng cách này, chúng tôi mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của bạn trong khi vẫn cho thấy đường di chuyển thực tế của bưu phẩm.


Với tư cách là chủ sở hữu gian hàng, bạn có thể thấy cả URL theo dõi của Tracknator cũng như URL theo dõi gốc từ Subliminator.


Truy cập vào Subliminator → Orders (Đơn đặt hàng) → Bấm vào đơn hàng bất kỳ → trong cửa sổ bật lên, bạn sẽ thấy cả hai số theo dõi chuyển phát ở góc trên cùng bên phải

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!