Không - tất cả sản phẩm của chúng tôi đều ở dạng nhãn trắng. Điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dập nhãn Subliminator lên bất kỳ sản phẩm hoặc bao bì của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!