Khả năng là có một số tình huống trong đó sản phẩm không được giao cho khách hàng của bạn. Dưới đây là giải thích về những tình huống này và hành động bạn có thể thực hiện.


Trường hợp công cụ theo dõi chuyển phát cho thấy bưu phẩm đã được giao:
Trong trường hợp bưu phẩm được dịch vụ vận chuyển đánh dấu là đã giao, nhưng khách hàng báo cáo họ vẫn chưa nhận được, Subliminator sẽ không hoàn lại tiền hoặc chịu chi phí giao hàng lại.


Có thể có trường hợp giao hàng đã được thực hiện, nhưng bưu phẩm bị bỏ lại ở nơi khó trông thấy tại địa chỉ của khách hàng. Khách hàng nên liên hệ với dịch vụ vận chuyển và hỏi thông tin bổ sung từ nhân viên giao hàng.


Vào thời gian cao điểm (như Giáng sinh và các ngày lễ khác), xin hãy kiên nhẫn bởi có thể cần thêm chút thời gian để sản phẩm được giao đến.


Trường hợp công cụ theo dõi chuyển phát cho thấy bưu phẩm đã được gửi trả lại người gửi - Do sai địa chỉ.
Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cũng như không chịu trách nhiệm cho sản phẩm bị thất lạc do cung cấp địa chỉ giao hàng không chính xác. Người bán có thể yêu cầu giao hàng lại nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm cho các chi phí liên quan đến tái sản xuất sản phẩm để giao hàng lại.


Trường hợp công cụ theo dõi chuyển phát cho thấy không có thông tin hoặc sự di chuyển của bưu phẩm.
Nếu sản phẩm chưa được giao thành công và đã hơn 60 ngày lịch kể từ khi đơn đặt hàng được xử lý, người bán có thể yêu cầu hoàn lại tiền hoặc giao hàng lại miễn phí.


Bưu phẩm bị hải quan tịch thu do vi phạm bản quyền.
Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cũng như không chịu trách nhiệm cho sản phẩm bị thu giữ do khiếu nại về vi phạm bản quyền và nhãn hiệu.


Bằng cách tải lên hoặc lưu thiết kế trong Ứng dụng Subliminator, bạn đồng ý rằng:

Bạn có quyền sao chép thương mại thiết kế này.
Bạn cũng miễn trừ trách nhiệm cho Subliminator khỏi mọi khiếu nại đưa ra do hành vi xâm phạm quyền sở hữu.
Bạn hiểu rằng xâm phạm quyền sở hữu là bất hợp pháp. Nếu bạn nghi ngờ về quyền sở hữu hợp pháp của một thiết kế, bạn nên kiểm tra với chủ sở hữu hợp pháp rằng bạn có thể sử dụng thiết kế trước khi tải lên.
Bạn hiểu rằng Subliminator hoạt động theo hướng dẫn của bạn và không bắt buộc phải kiểm tra hoặc xác nhận việc sử dụng hợp pháp của sao chép thiết kế.
Bạn đồng ý bồi thường cho Subliminator và bảo vệ Subliminator khỏi mọi khiếu nại do các vi phạm bị cáo buộc, bao gồm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền công khai hoặc khiếu nại sở hữu trí tuệ khác, bao gồm mọi khoản thanh toán cho những thiệt hại mà người khiếu nại đòi bồi thường cũng như chi phí luật sư phát sinh từ phía bạn để bảo vệ chống lại khiếu nại đưa ra.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!