Trong trường hợp bưu phẩm được dịch vụ vận chuyển đánh dấu là đã giao, nhưng khách hàng báo cáo họ vẫn chưa nhận được, Subliminator sẽ không hoàn lại tiền hoặc chịu chi phí giao hàng lại.


Có thể có trường hợp giao hàng đã được thực hiện, nhưng bưu phẩm bị bỏ lại ở nơi khó trông thấy tại địa chỉ của khách hàng. Khách hàng nên liên hệ với dịch vụ vận chuyển và hỏi thông tin bổ sung từ nhân viên giao hàng. Ví dụ: “Nhân viên giao hàng đặt bưu phẩm bên dưới bàn ở hiên sau.”


Nếu khách hàng của bạn không thể tìm thấy bưu phẩm, bạn sẽ cần phải đặt một đơn hàng mới theo cách thủ công để được giao hàng lại.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!