Không nhất thiết, bạn có thể bán sản phẩm trên gian hàng của mình theo bất kỳ loại tiền tệ nào bạn muốn.Loại tiền tệ bạn thanh toán cho chúng tôi, khi bạn bán một sản phẩm, luôn là Đô la Mỹ (US Dollar).
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!